LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


สู้วิกฤติ โควิด19


30 เมษายน 2563

"สุรีย์-พร้าวหอม" ปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19 : 27 เมษายน 2563

โครงการ "สุรีย์-พร้าวหอม ปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19"
     จัดโครงการโดย บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ผู้สนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน500 ชุด/วัน ทำการแจกตั้งแต่วันที่ 27/4/2563 - 31/5/2563 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป (เว้นวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์)

     เมื่อวันที่ 27/4/2563 ที่บริเวณด้านหน้าร้าน "พร้าวหอม กะทิคั้นสด" สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร (ตรงข้ามตลาดแม่เน้ย) ได้มีการแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มฟรีจากโครงการ "สุรีย์-พร้าวหอม ปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19" ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสและผู้ที่มีรายได้น้อย โดยตลอดช่วงการแจกได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี มีการทำตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการเข้าคิวแบบเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล อ.เมืองสมุทรสาคร และผ่านจุดฉีดแอลกอฮอล์ ก่อนเดินเข้ารับข้าวกล่อง น้ำดื่มและเดินออกจากร้านเพื่อนำกลับไปทานที่บ้านเป็นลำดับไป


Others activity