LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


คณะศรัทธาวัดพระธาตุน้ำต้อง พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี (บ่อน้ำพุเย็น)


21 พฤศจิกายน 2562

วัดพระธาตุน้ำต้อง พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี (บ่อน้ำพุเย็น) จ.เชียงราย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รับเป็นเจ้าภาพทาสีพระธาตุหมอกมุงเมือง วัดพระธาตุน้ำต้อง พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี (บ่อน้ำพุเย็น) จ.เชียงราย
โดยคุณปราณี  เกตุศิริ ประธานกรรมการ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด และคณะเมตตารับเป็นเจ้าภาพทาสีพระธาตุหมอกมุงเมือง พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา


Others activity