ร่วมงานกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้ากับเรา


บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ หากคุณเป็นผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุกและพร้อมที่จะปรับตัว ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการตลาดและการแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : ดูแลคลังสินค้ากระป๋อง และกล่องบรรจุกะทิ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
- มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO, HACCP, BRC, GMP
- มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- สามารถติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่น ๆได้
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถทำงานเป็นกะได้
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : ดูแลการผลิตกะทิบรรจุกระป๋อง และบรรจุ UHT
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการผลิตกะทิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : ดูแลด้านเทคนิคต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - จบ ปวส-ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างในสต็อค
2. เบิกจ่ายให้ตรงกับความต้องการ
3. รับสินค้าจากภายนอก
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย / หญิง
- จบ ปวช. - ปวส.
- มีความรู้ด้านอุปกรณ์ช่างต่างๆ
- มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย / หญิง
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
- มีความซื่อ สัตย์ และอดทน
- มีความรู้ในงานด้านระบบคุณภาพทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
และระบบแรงงาน
- มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานดีมาก
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : 1. ออกใบสั่งผลิต รายละเอียดในใบสั่งผลิตถูกต้องสามารถแจกได้ทัน ในเวลาที่กำหนด
2. ตรวจออเดอร์ สินค้าที่ระบุในใบสั่ง ผลิตมีความถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. บันทึกข้อมูลการขายของแต่ละออเดอร์ มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถนำตัวเลขไปใช้ในการวิเคราะห์การขายได้
4. จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน / ไตรมาส / ปี มีความถูกต้องแม่ยำสามารถนำตัวเลขไปใช้วิเคราะห์การขายได้
5. ตรวจสอบเอกสารส่งออก ใบรับรองต่างๆ ก่อนส่งให้ลูกค้า เอกสารมีความครบถ้วน ถูกต้องแม่นยำ
6. จัดเตรียมของตัวอย่างส่งให้ลูกค้า จัดส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าตามที่ร้องขอและภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ประสบการณ์ด้านการทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
- สามารถฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีความเข้าใจด้านเอกสารการส่งออก
- สามารถใช้ Computer / Internet ได้ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์    :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : 1. ออกแบบวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการค้นคว้าจากฝ่าย R&D ตามความต้องการของลูกค้าให้มีความถูกต้องตามกฏหมาย
ประเทศปลายทาง
2. จัดทำแผนการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และกำกับควบคุมการศึกษาให้เป็นไปตามแผน
3. ควบคุมดูแลการทดสอบทางประสาทสัมผัส และเป็นผู้ควบคุมการทดสอบในการคัดเลือกผู้ทดสอบเพื่อการประเมินคุณภาพด้วย
ประสาทสัมผัสภายในองค์กร
4. ทดสอบวัตถุดิบ หรือสารเคมีตัวใหม่ ๆ กับผู้ขายรายใหม่ เพื่อทดแทนสารเคมีเดิมเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบหรือเพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
5. ควบคุมดูแลสต็อกสารเคมีของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อรับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศในเขต / โซนที่รับผิดชอบ
2. ประสานงานภายในเรื่องการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบเอกสาร ใบรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ลูกค้า
4. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ความยากของงาน
1. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในเขต / โซน
2. ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
3. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก กฏระเบียบทางการค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - ประสบการณ์การทำงานด้านการขายในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (สำหรับด้านการตลาดหรือการค้าระหว่างประเทศ)
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาด้านอื่น
- มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
- มีความรู้ด้านการส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
- มีความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ : 1. จัดทำข้อมูล
2. วางแผนการผลิต
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., อนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวนีย์ เหล่ามัง
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีแต่งงานและประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา
สามี ภรรยาและบุตร