LOGO SUREE BRAND®

ร่วมงานกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้ากับเรา


บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ หากคุณเป็นผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุกและพร้อมที่จะปรับตัว ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการตลาดและการแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. มีความสามารถในการสร้างแบรนด์
2. มีทักษะด้านการบริหารสื่อการตลาดแบบ Above the line และ Below the line
3. วางแผนการตลาด สร้างแบรนด์ และบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และบุคลากรภายในบริษัท
2. วิเคราะห์สถานการณ์, วิเคราะห์การตลาด,วิเคราะห์การขาย,สามารถสอนและถ่ายทอดได้ดี
3. ตอบ Email และพูดภาษาอังกฤษได้
4. มีความเป็นผู้นำ, มีความคิดสร้างสรรค์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบวางแผนการตลาด การสื่อสารทางการตลาด(Media Plan)
2. รับผิดชอบการบริหารสื่อการตลาดแบบ Above the line & Below the line
3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
4. วางแผนการตลาดกำหนดกลยุทธ์สินค้าในแต่ละช่องทาง
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลงานความปลอดภัยทั้งบริษัท
2. ดูแลงานเอกสารของหน่วยงานความปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีอัธยาศัยดี สามารถร่วมงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบงานขายทาง Modern trade 
2. มีทักษะการบริหารการขาย บริหารทีม และวิเคราะห์การขายได้
3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
4. มีทักษะในการออกแบบกลยุทธ์การขาย จัดโปรโมชั่น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ปฏิบัติงานที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมายได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

- จัดเตรียมการประชุม
- นัดคิวการประชุมของแต่ละฝ่าย
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
- ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่
ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความระเอียดรอบคอบแม่นยำ
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1.จัดซื้อสินค้า สารเคมี วัตถุดิบและอื่นๆให้กับฝ่ายต่างๆให้ทันตามกำหนด
2.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ
3.บริหารต้นทุนบริษัทฯให้สามารถแข่งขันได้
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ 6 ปีขึ้นไป
- สามารถรับแรงกดดันได้
- มีอัธยาศัยดี สามารถร่วมงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
- มีประสบการณ์จัดซื้ือด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging, สารเคมี และอื่นๆ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์ / ฝ่ายบุคคล
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

- ดูแล ติดตั้งซ่อมแซมแอร์ ไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
- มีอัธยาศัยดี สามารถร่วมงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. ดำเนินงานดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนงานบำรุงรักษา ตรวจสอบ และปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจเช็คดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้
3. สรุปผล/รายงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ปี (สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส.)
- มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 2 ปี (สำหรับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี)
- ขยัน อดทน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบุคคล
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ :
- ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลวัตถุดิบสินค้าคลัง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การขนส่ง และต้นทุนด้านต่างๆ
- จัดทำข้อมูลการสรุปผล ยอดขาย ยอดผลิต โดยการสรุปในแต่ละสิ้นเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำข้อมูลสรุปสินค้าคงคลัง รวมถึงสินค้าค้างสต๊อกที่รอการจัดการ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการจัดการ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์วางแผนการผลิตด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office (Word,Excel,Powerpoint)ได้ดี
- ขยัน อดทน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์  รุ่งมณี
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน