LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


พี่เสืออาสา ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วม


30 เมษายน 2563

ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี วันที่ 22-23 กันยายน 2562

กิจกรรม "พี่เสืออาสา" ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วม
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (ทีมพี่เสืออาสา) ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครนำอาหารแห้งเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาว จ.อุบลราชธานี ในพื้นที่เขตน้ำท่วม เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562


Others activity