LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563


30 เมษายน 2563

มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตั้งบริษัท : 9 มกราคม 2563

9 มกราคม พ.ศ.2563 : คุณปราณี เกตุศิริ ประธานกรรมการบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนจากโรงเรียนในเขตชุมชนพื้นที่ตั้งบริษัท เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน


Others activity